L’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola Jaume I és una associació sense afany de lucre de les famílies de l’escola adherida a la FAPAC. En estreta col·laboració amb la resta de sectors de la comunitat educativa, tenim com a objectiu principal la millora del centre i de l’educació que reben els nostres infants. Aquest objectiu el volem assolir a travès de:

  • La participació de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l’estudi.
  • La vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
  • El foment el treball en xarxa amb d’altres agents educatius i la prestació de serveis i activitats fora de l’horari lectiu.

Des de la participació voluntària, els familiars dels alumnes ens responsabilitzem de desenvolupar projectes i accions pel bé de l’educació de qualitat, pública, laica i en català.