Som una escola pública i activa que aprenem junts, infants diferents.

Ens organitzem en comunitats d’aprenentatge i acompanyem de forma única a cada infant.

“Cal tota una tribu per educar a un infant”

Proverbi africà

Aquesta frase prové d’un proverbi africà i ens explica que per a la construcció de la personalitat i l’educació d’un infant, hi participen totes les persones del seu entorn. En aquest procés de creixement hi intervenen família, amics, escola, veïnat… Tots aquests cercles de relacions, des de l’escola, els tenim molt presents i configuren el nostre dia a dia i el de tots els infants que acompanyem, establint vincles que ens permeten ajudar a fer-ho possible.

Aquestes relacions les entenem sempre des del respecte a la diferència i a la tolerància, des d’un enriquiment dels aspectes que ens diferencien i que ens fan únics, però que a la vegada contribueixen  a la riquesa del grup. Unes relacions que es basen en la confiança en les potencialitats de tots i cadascun dels infants i, d’acompanyar l’infant tant en el descobriment del món com en la construcció dels seus aprenentatges.

A l’escola valorem i donem molta importància al fet que la relació família-escola sigui oberta, flexible, participativa i col·laborativa. Entenem que cada membre de la comunitat és diferent i té una mirada única envers els altres.

Ens organitzem en 3 comunitats d’aprenentatge (petits, mitjans i grans) per respondre a les necessitats de benestar i d’aprenentatge de cada etapa madurativa.

A cada comunitat, hi ha un equip de mestres que acompanya els infants des de diferents mirades, com a tutor o especialista. Tota la comunitat configura un dels cercles de relacions de l’alumne.

Petits

Hi conviuen els infants de 3, 4 i 5 anys. És el moment on iniciem els primers vincleS de l’infant i la família amb l’escola que s’enfortiran al llarg dels anys. Mitjançant el joc, l’autonomia, el moviment, l’experimentació i la manipulació, l’infant consolida l’estructura de la personalitat i el seu aprenentatge.

Mitjans

Hi conviuen els infants de 6, 7 i 8 anys. En aquesta etapa el fet social pren molta importància i els aprenentatges se segueixen construint a partir de les relacions amb altres infants del nivell i de la comunitat. S’inicien en el pensament abstracte i, per això també s’ofereixen activitats on poden desenvolupar-lo, amb petites descobertes, reptes, etc. També s’acompanya l’infant perquè experimenti i s’expressi a través dels diferents llenguatges com el corporal, musical, artístic, etc. En aquesta etapa els infants obren la mirada a la vida i a les experiències que l’envolten.

Grans

Hi conviuen els infants de 9, 10 i 11 anys. És el moment en què es barregen per a investigar i construir nous coneixements. Ens ajudem els uns als altres a créixer, gràcies al treball cooperatiu i establir vincles emocionals que no només ens permeten treballar junts, sinó que també ens ajuden a aprendre a conviure en la diversitat.